• Ελληνικά
  • Română
  • Български
  • Srpska
  • English
Hotel Hermes in Panagia, Thassos

FABRIKA MASLINOVOG ULJA

U našporodičfabrici maslinovo ulje proizvode već4 generacije. Proizvodnja je nakada u potpunosti bila bazirana na principu vodenice. Kada je u fabrici počproizvodnja 1915. godine, voda sa tri planinska izvora se koristila za pokretanje vodenice. Snaga vode je okretala vodenicu koja je dalje pokretala ostale maš, kako bi se proizvodilo maslinovo ulje. Našvodenica je jedina i dalje u funkciji u celoj Grč, i uvek moždoćda vidite kako radi.

Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece

Od momenta kada je na ostrvo stigla struja 1968.godine, iz godine u godinu našfabrika je tehničnapredovala. Možvideti mnoge industrijske maškoje smo vremenom donosili kako bi poboljškvalitet maslinovog ulja, brzinu i količproizvodnje. Ova fabrika je radila do 2007.godine. Za sve vreme njenog rada, uvedene su mnoge inovacije i modifikacije koje su omogućvećproizvodnju maslinovog ulja nego u bilo kojoj drugoj fabrici u Grč.

Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece

Ovde možvideti gotove proizvode i razgledati izložmaš. Tokom razgledanja možda saznate kako smo nekada proizvodili maslinovo ulje koristećtradicionalne metode. Imamo mnogo slika kao i video film koji možpogledati i tako naučsve o proizvodnji maslinovog ulja, od momenta kada se masline beru pa sve do pakovanja ulja u boce. Takođimate mogućda čmnoge interesantne informacije o maslinovom ulju, stablima i samim maslinama. Ovde moži da kupite sve našproizvode.

Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece Sotirelis Olive Oil Mill - Panagia, Thassos Island, Greece
 
GNTO License: 01 - 03 - K - 01 - 2A - 00224 - 0 - 0

Learn more about Thassos!
© Copyright 2008, All Rights Reserved